Φόρτωση...
Μετάβαση στο κυρίως περιεχόμενο

Αρ.Διακήρυξης: Αριθ. πρωτ. 16443/10-6-2016

Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 25273

Κωδικός CPV: 44211000-2

Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Προκατασκευασμένα κτίρια

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ, ., ., ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Τόπος Παράδοσης: Αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης

Αντικείμενο Διαγωνισμού: Πρόσκληση συμμετοχής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την απ΄ευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ»

 

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 61.645.159,52

 

Ημερομηνία Δημοσίευσης:

 

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 15-06-2016 22:00:00
Διακηρύξεις/Προκηρύξεις Διαγωνισμών