Φόρτωση...
Μετάβαση στο κυρίως περιεχόμενο

Αρ.Διακήρυξης: ΑΔ 79/16

Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 30525

Κωδικός CPV: 60400000-2

Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Υπηρεσίες αεροπορικών μεταφορών

Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ, ., ., 2O ΤΜΗΜΑ

Τόπος Παράδοσης: ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 ΑΘΗΝΑ

Αντικείμενο Διαγωνισμού: 2ου Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Αεροπορικής Μεταφοράς Προσωπικού από τη Νήσο «Κ» προς την Ελλάδα και αντίστροφα [Ατομική/ Τμηματικής Μεταφοράς Προσωπικού (Άδεια με Κατάσταση Επιβιβάσεως)]

 

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 0,00

 

Ημερομηνία Δημοσίευσης:

 

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 25-01-2017 15:00:00
Διακηρύξεις/Προκηρύξεις Διαγωνισμών