Φόρτωση...
Μετάβαση στο κυρίως περιεχόμενο

Αρ.Διακήρυξης: ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΏΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ( ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ)

Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 100221

Κωδικός CPV: 33140000-3

Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Ιατρικά αναλώσιμα,Ιατρικά αναλώσιμα

Αναθέτουσα Αρχή: ΓΝΑ "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ", ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1: ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ., ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Τόπος Παράδοσης: Αβέρωφ 12 Αθήνα, Αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης

Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ)», ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ(ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ), ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΜΕ CPV:33140000-3

 

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 7.846.704,00

 

Ημερομηνία Δημοσίευσης:

 

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 11-11-2020 14:00:00
Διακηρύξεις/Προκηρύξεις Διαγωνισμών