Φόρτωση...
Μετάβαση στο κυρίως περιεχόμενο

Αρ.Διακήρυξης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 26223/29-9-2015

Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 16937

Κωδικός CPV: 09132000-3,09134100-8,09135100-5,09211000-1

Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Βενζίνη,Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα,Πετρέλαιο θέρμανσης,Πετρέλαιο ντίζελ

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ, ., ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Τόπος Παράδοσης: ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 77 ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΝ

Αντικείμενο Διαγωνισμού: Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, καυσίμων και λιπαντικών για τα οχήματα και τα μηχανήματα του Δήμου Παιονίας.

 

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 0,00

 

Ημερομηνία Δημοσίευσης:

 

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 19-11-2015 15:00:00
Διακηρύξεις/Προκηρύξεις Διαγωνισμών