Φόρτωση...
Μετάβαση στο κυρίως περιεχόμενο

Συνοπτικός Τίτλος/Αρ. Διακήρυξης: "ΤΖΑΜΙ ΓΑΖΙ ΟΜΕΡ"

ΑΑ Συστήματος: 88053

Κωδικός CPV: 71320000-7

Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (07), ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ (09), ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (08)

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Τοποθεσίες Έργου: EL641 - Βοιωτία (Voiotia)

Τίτλος Έργου/Μελέτη: ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ "ΤΖΑΜΙ ΓΑΖΙ ΟΜΕΡ"

Χρηματοδοτήσεις: ΠΔΕ - Εθνικό Σκέλος/2003ΣΕ05500005, Τακτικός Προϋπολογισμός/61/7413.001, Τακτικός Προϋπολογισμός/61/7413.001, Τακτικός Προϋπολογισμός/61/7413.001, Ιδία μέσα/61/7413.001

Συνολικός Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ): 158.653,83

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 20-02-2020 13:32:33

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 17-03-2020 10:00:00

Ποσό Κατακύρωσης:

Διακηρύξεις/Προκηρύξεις Διαγωνισμών