Χρήστης: Anonymous Φορέας:

Σελίδα / 2
ΙΙΒΕΑΑ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ 22DIAB000022651

Στοιχεία Διαβούλευσης
Δημοσιεύθηκε 22/01/2022   Τελευταία ανανέωση 22/01/2022  
Σχόλια 0
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»-προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού 22DIAB000022634

Στοιχεία Διαβούλευσης
Δημοσιεύθηκε 21/01/2022   Τελευταία ανανέωση  
Σχόλια 0
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗ-προμήθεια Αντιδραστηρίων Αιμόστασης με συνοδό εξοπλισμό 22DIAB000022633

Στοιχεία Διαβούλευσης
Δημοσιεύθηκε 21/01/2022   Τελευταία ανανέωση  
Σχόλια 0
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ-ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 22DIAB000022632

Στοιχεία Διαβούλευσης
Δημοσιεύθηκε 21/01/2022   Τελευταία ανανέωση  
Σχόλια 0
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ 22DIAB000022631

Στοιχεία Διαβούλευσης
Δημοσιεύθηκε 21/01/2022   Τελευταία ανανέωση  
Σχόλια 0
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 22DIAB000022611

Στοιχεία Διαβούλευσης
Δημοσιεύθηκε 21/01/2022   Τελευταία ανανέωση  
Σχόλια 0
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΚΕΠ 22DIAB000022599

Στοιχεία Διαβούλευσης
Δημοσιεύθηκε 20/01/2022   Τελευταία ανανέωση  
Σχόλια 0
ΥΠ. ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚ/ΣΗΣ-ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΝΑΒ. ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤ/ΙΣΜΟΣ του δικτύου ΚΕΠ 22DIAB000022598

Στοιχεία Διαβούλευσης
Δημοσιεύθηκε 20/01/2022   Τελευταία ανανέωση  
Σχόλια 0
ΥΠ. ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡ/ΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΠ 22DIAB000022597

Στοιχεία Διαβούλευσης
Δημοσιεύθηκε 20/01/2022   Τελευταία ανανέωση  
Σχόλια 0
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 22DIAB000022596

Στοιχεία Διαβούλευσης
Δημοσιεύθηκε 20/01/2022   Τελευταία ανανέωση  
Σχόλια 0
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑ-Σύστημα Οικονομικής Διαχείρισης και Διαχείρισης Πόρων στον Τομέα της Ναυτιλίας 22DIAB000022595

Στοιχεία Διαβούλευσης
Δημοσιεύθηκε 20/01/2022   Τελευταία ανανέωση  
Σχόλια 0
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΄΄ Κ Α Ρ Α Μ Α Ν Δ Α Ν Ε Ι Ο ΄΄-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 22DIAB000022594

Στοιχεία Διαβούλευσης
Δημοσιεύθηκε 20/01/2022   Τελευταία ανανέωση  
Σχόλια 0
e-ΕΦΚΑ- ψηφιοποίηση χαρτώου αρχείου ασφαλιστικής ιστορίας ασφαλισμένων 22DIAB000022593

Στοιχεία Διαβούλευσης
Δημοσιεύθηκε 20/01/2022   Τελευταία ανανέωση  
Σχόλια 0
ΠΑ.Γ.Ν.Η.-ΣΥΣΤΗΜΑ HOLMIUM YAG LASER ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 22DIAB000022592

Στοιχεία Διαβούλευσης
Δημοσιεύθηκε 20/01/2022   Τελευταία ανανέωση  
Σχόλια 0
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΑΖΑΣ 22DIAB000022591

Στοιχεία Διαβούλευσης
Δημοσιεύθηκε 20/01/2022   Τελευταία ανανέωση  
Σχόλια 0
Γ.Ο.Ν.Κ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»-4ης ΔΙΑΒ. ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 22DIAB000022571

Στοιχεία Διαβούλευσης
Δημοσιεύθηκε 20/01/2022   Τελευταία ανανέωση  
Σχόλια 0
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΚΕΠ 22DIAB000022551

Στοιχεία Διαβούλευσης
Δημοσιεύθηκε 19/01/2022   Τελευταία ανανέωση  
Σχόλια 0
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-ΔΙΑΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 22DIAB000022531

Στοιχεία Διαβούλευσης
Δημοσιεύθηκε 19/01/2022   Τελευταία ανανέωση  
Σχόλια 0
Γ. ΝΟΣ. ΝΟΣ. ΘΩΡ. ΑΘ. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»-Αντιδραστηρίων με συνοδό εξοπλισμό, Αντιδραστηρίων Εργαστηρίων 22DIAB000022512

Στοιχεία Διαβούλευσης
Δημοσιεύθηκε 19/01/2022   Τελευταία ανανέωση  
Σχόλια 0
Γενικό Νοσοκομείο Χίου- ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ 22DIAB000022511

Στοιχεία Διαβούλευσης
Δημοσιεύθηκε 19/01/2022   Τελευταία ανανέωση  
Σχόλια 0
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ <<ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ>>-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ 22DIAB000022491

Στοιχεία Διαβούλευσης
Δημοσιεύθηκε 18/01/2022   Τελευταία ανανέωση  
Σχόλια 0
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ -ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑΣ 22DIAB000022471

Στοιχεία Διαβούλευσης
Δημοσιεύθηκε 18/01/2022   Τελευταία ανανέωση 18/01/2022  
Σχόλια 0
Γ. Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»-ανάθεση των υπηρεσιών ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΦΑΓΗΤΟΥ 22DIAB000022452

Στοιχεία Διαβούλευσης
Δημοσιεύθηκε 17/01/2022   Τελευταία ανανέωση  
Σχόλια 0
Γ.Ο.Ν.Κ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»-4ης ΔΙΑΒ. ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 22DIAB000022451

Στοιχεία Διαβούλευσης Ανενεργή
Δημοσιεύθηκε 17/01/2022   Τελευταία ανανέωση 20/01/2022  
Σχόλια 0
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-“Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων του Τμήματος Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων 22DIAB000022431

Στοιχεία Διαβούλευσης
Δημοσιεύθηκε 17/01/2022   Τελευταία ανανέωση  
Σχόλια 0
ΓΕΝΙΚΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»-παροχής Υπηρεσιών Καθαριότητας 22DIAB000022414

Στοιχεία Διαβούλευσης
Δημοσιεύθηκε 17/01/2022   Τελευταία ανανέωση  
Σχόλια 0
ΥΠ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-Συντήρηση του αυτοματοποιημένου συστήματος επιτήρησης συνόρων (Προμήθεια Εξοπλ.) 22DIAB000022413

Στοιχεία Διαβούλευσης
Δημοσιεύθηκε 17/01/2022   Τελευταία ανανέωση  
Σχόλια 0
ΥΠ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-Συντήρηση του αυτοματοποιημένου συστήματος επιτήρησης συνόρων (Αντικατ. Εξοπλ.) 22DIAB000022412

Στοιχεία Διαβούλευσης
Δημοσιεύθηκε 17/01/2022   Τελευταία ανανέωση  
Σχόλια 0
ΥΠ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-Συντήρηση του αυτοματοποιημένου συστήματος επιτήρησης συνόρων (ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 22DIAB000022411

Στοιχεία Διαβούλευσης
Δημοσιεύθηκε 17/01/2022   Τελευταία ανανέωση  
Σχόλια 0
Α.Α.Δ.Ε-προμήθεια συστήματος αποδοχής ξένων καρτών στο δίκτυο EFT/POS της Α.Α.Δ.Ε. 22DIAB000022391

Στοιχεία Διαβούλευσης
Δημοσιεύθηκε 14/01/2022   Τελευταία ανανέωση  
Σχόλια 0
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ-Υπερηχοτομογράφος γυναικολογικός συνοδευόμενος από 3 κεφαλές 22DIAB000022372

Στοιχεία Διαβούλευσης
Δημοσιεύθηκε 14/01/2022   Τελευταία ανανέωση  
Σχόλια 0
Γ. ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 22DIAB000022371

Στοιχεία Διαβούλευσης
Δημοσιεύθηκε 14/01/2022   Τελευταία ανανέωση  
Σχόλια 0
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Μ.Τ.Σ- ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 2η ΦΑΣΗ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΚΤΗ ΝΕΡΟΥ 450 KW 22DIAB000022351

Στοιχεία Διαβούλευσης Ανενεργή
Δημοσιεύθηκε 14/01/2022   Τελευταία ανανέωση  
Σχόλια 0
ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ Γ. ΝΟΣ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» -ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΣΧΙΣΜΟΕΙΔΩΝ ΛΥΧΝΙΩΝ 22DIAB000022331

Στοιχεία Διαβούλευσης
Δημοσιεύθηκε 13/01/2022   Τελευταία ανανέωση  
Σχόλια 0
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ SERVER 22DIAB000022312

Στοιχεία Διαβούλευσης
Δημοσιεύθηκε 13/01/2022   Τελευταία ανανέωση  
Σχόλια 0
Γ. Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Ν.Μ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ <<ΧΑΤΖΗ-ΚΩΣΤΑ>>-ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 22DIAB000022311

Στοιχεία Διαβούλευσης
Δημοσιεύθηκε 13/01/2022   Τελευταία ανανέωση  
Σχόλια 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ-Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού 22DIAB000022292

Στοιχεία Διαβούλευσης
Δημοσιεύθηκε 13/01/2022   Τελευταία ανανέωση  
Σχόλια 1
Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΑΣΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ 22DIAB000022291

Στοιχεία Διαβούλευσης
Δημοσιεύθηκε 13/01/2022   Τελευταία ανανέωση  
Σχόλια 0
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ-παροχή υπηρεσιών αποκομιδής νοσοκομειακών αποβλήτων 22DIAB000022273

Στοιχεία Διαβούλευσης
Δημοσιεύθηκε 12/01/2022   Τελευταία ανανέωση  
Σχόλια 0
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»-προμήθεια αυτόματου απολυμαντή εύκαμπτων ενδοσκοπίων 22DIAB000022272

Στοιχεία Διαβούλευσης
Δημοσιεύθηκε 12/01/2022   Τελευταία ανανέωση  
Σχόλια 0
Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»-Προμήθεια και εγκατάσταση Κεντρικού Συστήματος αδιάλειπτης ηλεκτροδότησης 22DIAB000022271

Στοιχεία Διαβούλευσης
Δημοσιεύθηκε 12/01/2022   Τελευταία ανανέωση  
Σχόλια 0
Γ. ΝΟΣ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» -ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ 22DIAB000022253

Στοιχεία Διαβούλευσης
Δημοσιεύθηκε 12/01/2022   Τελευταία ανανέωση  
Σχόλια 1
Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας-ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΑΜΒΑΚΙ-ΕΠΙΘΕΜΑ 22DIAB000022252

Στοιχεία Διαβούλευσης
Δημοσιεύθηκε 12/01/2022   Τελευταία ανανέωση  
Σχόλια 1
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ- ΜΕΤΑΒΟΛΗΤΩΝ, ΓΛΥΚΟΖΗΣ 22DIAB000022251

Στοιχεία Διαβούλευσης Ανενεργή
Δημοσιεύθηκε 12/01/2022   Τελευταία ανανέωση  
Σχόλια 1
Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ –Προμήθεια Οφθαλμολογικών Οπτοτύπων , Προμήθεια Ψηφιακής Βιομετρίας 22DIAB000022232

Στοιχεία Διαβούλευσης
Δημοσιεύθηκε 11/01/2022   Τελευταία ανανέωση  
Σχόλια 0
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 22DIAB000022231

Στοιχεία Διαβούλευσης
Δημοσιεύθηκε 11/01/2022   Τελευταία ανανέωση  
Σχόλια 0
Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»-Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης παγίων 22DIAB000022211

Στοιχεία Διαβούλευσης
Δημοσιεύθηκε 10/01/2022   Τελευταία ανανέωση  
Σχόλια 2
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 22DIAB000022191

Στοιχεία Διαβούλευσης
Δημοσιεύθηκε 10/01/2022   Τελευταία ανανέωση  
Σχόλια 0
Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ-Προμήθεια Βιοϊατρικού-Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού 22DIAB000022172

Στοιχεία Διαβούλευσης
Δημοσιεύθηκε 10/01/2022   Τελευταία ανανέωση  
Σχόλια 4
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 22DIAB000022171

Στοιχεία Διαβούλευσης
Δημοσιεύθηκε 10/01/2022   Τελευταία ανανέωση  
Σχόλια 3
Σελίδα / 2