ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 1 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2 E-MAIL
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΘΥΡΩΡΕΙΟ 9 213 1514 000 210 38162 41-52  
Κεντρικό FAX 210-3842642        
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ        
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ     2103332626 grammateia@mindev.gov.gr
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ        
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ     2103817180 gramanaplirotis@gge.gr
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ        
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 572   2103808664 gen-sec@gge.gr
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 170 213 1514 170    
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 297   2103840710 gstergiou@gge.gr